Ook voor mensen buiten De Wilp.

De naam "Uitvaartvereniging De Wilp e.o." zegt het al. Wij verzorgen ook uitvaarten in de omstreken. Ons verzorgingsgebied ligt zo'n beetje tussen de driehoek Groningen-Assen-Leeuwarden. Maar ook daarbuiten kunt u op ons rekenen want onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van de Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen, die lid is van de landelijke organisatie Nardus samenwerkende uitvaartorganisatie. Zo wordt er o.m. samengewerkt met Drenthe en Friesland maar ook met andere delen van het land.

 

 

Onze vereniging is lid van de Federatie van de Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen,
die lid is van de landelijke organisatie Nardus samenwerkende uitvaartorganisatie.
Nardus behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen mensen, gebundeld in
zeven uitvaartorganisatieverbonden (samen goed voor bijna 500 uitvaartverenigingen)
en elf individueel aangesloten organisaties.
Nardus informeert alle aangesloten verenigingen over actuele ontwikkelingen middels
een maandelijkse nieuwsbrief.
In de provincie Groningen wordt 2 keer per jaar vergaderd door de aangesloten verenigingen.